Termeni şi condiţii de utilizare

Termenii „Youniversis” sau „noi” se refera la entitatile juridice din cadrul Youniversis in Romania, respectiv:

– Youniversis S.R.L., o societate cu raspundere limitata de drept roman, avand sediul social inregistrat in Bucuresti, Sector4 ,Strada CAPIDAVA, Nr. 1A, LOT 1, Etaj 2, Ap. 4, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti, cu numarul de inregistrare J40/16318/2022, cod unic de inregistrare 46690766

ACEST CONTRACT ACOPERA UTILIZAREA DE CATRE DUMNEAVOASTRA A ACESTUI WEBSITE SI A CONTINUTULUI ACESTUIA, PRECUM SI A INFORMATIILOR SI SERVICIILOR FURNIZATE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI WEBSITE. ACEST CONTRACT CONTINE CLAUZE ESENTIALE PE CARE ESTE NECESAR SA LE CITITI DE FIECARE DATA CAND UTILIZATI ACEST WEBSITE. PRIN URMARE, ESTE NECESAR SA VERIFICATI ORICE MODIFICARI FATA DE VERSIUNEA ACCESATA ANTERIOR DE CATRE DUMNEAVOASTRA.

Acest Contract contine urmatoarele clauze esentiale:

1. Acceptarea Contractului;

2. Obiectul Contractului;

3. Comunicatii;

4. Erori;

5. Servicii;

6. Modificare si incetare;

7. Politica de confidentialitate;

8. Securitate;

9. Dreptul de proprietate;

10. Limitarea raspunderii;

11. Legea aplicabila si solutionarea disputelor;

12. Diverse;

13. Actualizare;

14. Cum ne puteti contacta.

1. Acceptarea Contractului

Acesta este un Contract incheiat intre dumneavoastra si Youniversis, si guverneaza utilizarea de catre dumneavoastra a acestui website si a continutului, informatiilor si serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

Acest Contract ofera de asemenea beneficii pentru afiliati, furnizorii de servicii si subcontractorii Youniversis.

Fiecare utilizare a website-ului de catre dumneavoastra echivaleaza cu acceptul si acordul dumneavoastra de a fi parte a acestui Contract si presupune ca dumneavoastra va asumati responsabilitatea si garantati faptul ca dispuneti de autoritatea legala pentru a accepta acest Contract. Daca nu sunteti de acord cu toate prevederile acestui Contract sau nu puteti sa acceptati acest Contract, va solicitam sa nu utilizati acest website.

2. Obiectul Contractului

Acest Contract si toate celelalte acorduri pe care le aveti cu Youniversis sau cu Afiliatii si Furnizorii, prezente sau viitoare, constituie impreuna intregul contract cu privire la accesul si utilizarea website-ului si inlocuiesc toate acordurile anterioare (scrise, orale sau de alt tip) privind accesul dumneavoastra la website si utilizarea acestuia.

In cazul unei inconsistente sau al unui conflict intre prevederile acestui Contract si prevederile oricarui acord pe care il aveti cu Youniversis, prezente sau viitoare, prevederile acestui Contract vor avea intaietate in ceea ce priveste accesul dumneavoastra la website si utilizarea acestuia.

3. Comunicatii

Acest website reprezinta un portal si un canal de informatii catre alte website-uri si companii ale Afiliatilor si Furnizorilor. Afiliatii si Furnizorii pot fi terte parti, independente fata de Youniversis ale caror website-uri pot contine termeni si conditii sau politici de confidentialitate diferite.

Interactiunile dumneavoastra cu Afiliatii si Furnizorii si utilizarea website-urilor acestora se vor realiza pe propria dumneavoastra raspundere. Prin urmare Youniversis nu este si nu va putea fi tinuta responsabila pentru niciun prejudiciu suferit de catre dumneavoastra rezultand din sau in legatura cu utilizarea acestor website-uri.

In ceea ce priveste interactiunile dumneavoastra cu Youniversis, acestora li se vor aplica prevederile acestui Contract de la sectiunea intitulata Limitarea Raspunderii.

Toate comunicarile pe care le transmiteti prin intermediul website-ului sau e-mail trebuie sa fie reale, corecte si complete. Youniversis si Afiliatii si Furnizorii se vor baza pe conformitatea cu realitatea, acuratetea si caracterul complet al comunicarilor pe care le transmiteti prin intermediul website-ului.

Daca transmiteti date incorecte sau incomplete, Youniversis nu este si nu va putea fi tinuta responsabila pentru niciun prejudiciu suferit de catre dumneavoastra rezultand din sau in legatura cu transmiterea unor astfel de date.

Dumneavoastra autorizati Youniversis si Afiliatii si Furnizorii sa:

(a) accepte comunicari pe care le primesc de la dvs. prin intermediul website-ului sau a corespondentei electronice;

(b) dezvaluie comunicarile oricaror Afiliati sau Furnizori si angajati Youniversis prin intermediul website-ului sau prin intermediul altor metode de comunicare (spre exemplu, e-mail); si

(c) sa raspunda comunicarilor dvs. prin intermediul comunicatiilor pe internet, a email-urilor si a altor metode de comunicare;

(d) transmiterea catre dumneavoastra a oricaror comunicari din partea Youniversis in scop de reclama, marketing si publicitate incluzand comunicari comerciale, cum ar fi buletine informative, rapoarte, stiri, oferte, prin orice mijloace, incluzand posta electronica, telefonie, sms, mms, curier.

Youniversis poate refuza sa proceseze orice comunicari trimise catre Youniversis prin intermediul website-ului in orice moment la discretia Youniversis si fara notificare sau raspundere fata de dvs. sau fata de alte persoane, inclusiv, fara limitare, daca:

(a) Youniversis nu poate procesa comunicarile;

(b) Comunicarile incalca vreuna din prevederile acestui Contract sau a altor acorduri pe care dumneavoastra sau alte persoane le aveti cu Youniversis;

(c) Youniversis considera ca exista un conflict intre comunicari si orice alte instructiuni sau acorduri cu dumneavostra; sau

(d) exista o eroare de operare sau o defectiune in ceea ce priveste transmiterea comunicarilor.

4. Erori

Youniversis face tot posibilul sa ofere informatii corecte prin intermediul website-ului. Cu toate acestea, nu putem exclude eventuale erori, in afara controlului Youniversis. Prin urmare, Youniversis isi rezerva dreptul de a modifica orice informatii disponibile pe acest website oricand considera necesar.

5. Servicii

Prevederile acestui Contract se aplica oricaror si tuturor serviciilor oferite de Youniversis pe acest website.

Oricare dintre si toate drepturile care nu au fost acordate in mod expres in acest Contract, sunt rezervate companiei Youniversis. Youniversis isi rezerva dreptul de a modifica continutul acestui Contract, la propria sa discretie, in orice moment. DACA NU ACCEPTATI SAU NU AGREATI ACESTI TERMENI SAU ORICARE PARTE A ACESTORA, VA RUGAM SA NU UTILIZATI SERVICIILE YOUNIVERSIS INDICATE PE ACEST WEBSITE. DACA UTILIZATI ACESTE SERVICII SAU ORICARE PARTE A ACESTORA, ACCEPTATI SA VA SUPUNETI TERMENILOR SI CONDITIILOR DIN CADRUL ACESTUI CONTRACT.

Dumneavoastra nu puteti sublicentia, inchiria, imprumuta sau transfera in orice alt mod orice parte a acestui website si/sau o oricarei sectiuni din continutul acestuia oricarei alte persoane. De asemenea, nu puteti schimba, modifica, copia, distribui, transmite, expune, reproduce, publica sau utiliza in orice alt mod acest website fara a avea acordul prealabil, in scris, al Youniversis.

6. Modificare si incetare

Ne rezervam dreptul, ca in orice moment si pentru orice motiv, sa limitam, refuzam, cream diferite prioritati de utilizare a acestui website, sa modificam sau sa anulam anumite functionalitati sau integral functionalitatea website-ului sau orice parte a acestuia.

Avem dreptul, ca in orice moment si pentru orice motiv, sa suspendam sau sa anulam acest website sau orice parte a acestuia, din orice motiv.

In considerarea celor de mai sus, ne rezervam dreptul de a inceta oricand acest Contract.

7. Politica de confidentialitate

Folosind acest website, puteti publica informatii si/sau pune astfel la dispozitia Youniversis anumite date cu caracter personal. Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt puse la dispozitia Youniversis si sunt utilizate, conform acestui Contract si a Politicii de confidentialitate si protectie a datelor cu caracter personal, termenii si conditiile acesteia fiind integrate in cadrul Contractului prin aceasta referinta. Pentru informatii suplimentare despre aceasta politica, va rugam sa consultati site-ul nostru web, respectiv pagina „Politica de confidentialitate si protectie a datelor cu caracter personal”.

8. Securitate

Acest website este protejat de sisteme de securitate. Politicile Youniversis de securitate si confidentialitate sunt revizuite periodic, precum si oricand consideram necesare astfel de revizuiri.

Cu toate acestea, acest website, serverul nostru, bazele de date ca si majoritatea aplicatiilor Internet, sunt vulnerabile la diferite aspecte de securitate.

Datele si informatiile expediate folosind acest website pot fi supuse unor activitati de incalcare a confidentialitatii si securitatii, in afara controlului nostru, incluzand dar fara a se limita la abuzurile electronice, transmiterea de mesaje nesolicitate, crearea virusilor, furtul adreselor IP, spargerea parolelor, frauda etc., determinand accesul neautorizat si alte forme si activitati care pot fi considerate ilegale.

Depunem toate eforturile pentru a preveni aceste situatii, insa nu vom fi raspunzatori pentru nici un fel de daune sau prejudicii cauzate ca urmare a unor astfel de actiuni.

SUNTETI SFATUIT SA FITI PRECAUT IN UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE SAU A ORICAREI PARTI A ACESTUIA.

9. Dreptul de proprietate

Youniversis detine toate drepturile de proprietate intelectuala (inclusiv dreptul de autor) asupra acestui website si asupra oricarei parti a acestuia.

Materialele publicate de Youniversis pe acest website pot contine informari suplimentare cu privire la descrieri ale produselor, serviciilor, proceselor sau tehnologiilor detinute de Youniversis sau de terti. Nicio prevedere din cadrul acestui Contract si/sau din orice alta sectiune a website-ului nu va fi interpretata drept o acordare de licenta pentru nici un drept de autor sau drept de proprietate intelectuala si/sau industriala a Youniversis sau a unui tert.

Utilizarea acestui web-site de catre dumneavoastra nu va transfera niciun drept de proprietate in ceea ce priveste website-ul sau continutul acestuia.

Orice marci si logo-uri care apar pe acest website sunt detinute, licentiate sau utilizate in baza unor drepturi conferite in acest sens Youniversis, in acord cu prevederile legale aplicabile.

Orice utilizare neautorizata a acestora este strict interzisa. In cazul oricaror utilizari neautorizate ne rezervam dreptul de a lua oricare si toate masurile legale necesare pentru solutionarea unor astfel de situatii, inclusiv sesizarea organelor de urmarire penala competente.

10. Limitarea raspunderii

Utilizarea de catre dumneavoastra a acestui website se face pe propriul risc. Acest website este oferit „AS IT IS” si „AS AVAILABLE”, fara reprezentari si garantii (spre exemplu, disponibilitate, acuratete sau forma completa), Youniversis si Afiliatii si Furnizorii sai limitandu-si raspunderea fata de oricare si toate cele mai sus mentionate.

De asemenea, va solicitam sa consultati sectiunea „Limitarea raspunderii” din cadrul acestui web-site care detaliaza termenii si conditiile aplicabile in acest sens.

11. Legea aplicabila si solutionarea disputelor

Acest Contract, utilizarea website-ului de catre dumneavoastra si orice alt aspect in legatura cu acest website sunt guvernate exclusiv de legislatia aplicabila in Romania, excluzand orice reguli de drept international privat sau conflict de legi care ar putea determina aplicarea altui cadru legal.

Orice disputa sau solicitare care decurge din sau este asociata acestui Contract si a carei solutionare pe cale amiabila nu este posibila in termen de 90 de zile de la data aparitie acesteia va fi supusa spre solutionare instantelor competente romane.

12. Diverse

Prezentul Contract reprezinta intregul acord dintre parti cu privire la obiectul acestuia si inlocuieste si anuleaza orice contracte sau intelegeri anterioare dintre Parti, fie verbale, scrise fie implicite, anterior in vigoare cu privire la acelasi obiect.

In situatia in care orice prevedere a acestui Contract este declarata ca fiind invalida sau neexecutabila, o asemenea prevedere va fi automat eliminata din Contract. O asemenea constatare nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi din prezentul Contract. Prevederea invalida sau inaplicabila va fi inlocuita cu o prevedere valida si aplicabila in cadrul acestui Contract.

Niciun consimtamant sau nicio renunţare a unei parti pentru sau la incalcarea sau neindeplinirea obligatiilor de catre cealalta parte in actiunile sale privind obligatii din acest Contract nu va fi considerat sau interpretat a fi un consimtamant pentru sau renuntare la o incalcare sau neindeplinire continua a obligatiilor de catre cealalta parte.

13. Actualizare

Continutul acestui document poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite in pagina pe care o vizualizati la acest moment. In cazul unor modificari semnificative va vom informa depre acestea prin note de informare usor vizibile postate pe website-ul nostru, indicand la inceputul documentului cand a fost facuta cea mai recenta actualizare. Versiunea revizuita intra in vigoare la data publicarii pe website. Responsabilitatea de a verifica continutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recenta versiune a acestui document va revine in totalitate.

14. Cum ne puteti contacta

Daca aveti intrebari sau comentarii cu privire la acest document puteti depune o cerere scrisa prin posta la urmatoarea adresa: Bucuresti,Sector4,StradaCAPIDAVA, Nr. 1A, LOT 1, Etaj 2, Ap. 4 sau prin e-mail la urmatoarea adresa de e-mail: office@youniversis.ro.

15. Etica si conduita in afaceri

Youniversis promoveaza onestitatea si comportamentul etic in intreaga organizatie. Daca sunteti interesati de aceste aspecte, puteti consulta Codul de etica si conduita in afaceri al Youniversis. Pe langa rolul pe care acesta il are in oferirea de indicatii in recunoasterea si rezolvarea problemelor de etica, documentul ofera si un mecanism de raportare a comportamentelor contrare eticii prin intermediul Youniversis pentru a ajuta la mentinerea unei culturi a onestitatii si responsabilitatii in intreaga companie.